Kích thước Ảnh đăng trên Facebook và Google Adwords

Tin Tức

Là người làm Marketing Online bạn phải thường xuyên sử dụng đến hình ảnh: trên website, các quảng cáo, chia sẻ thông tin lên Facebook, Google+,... Mỗi hệ thống lại có quy định riêng về kích thước ảnh. Nếu sử dụng ảnh không đúng kích thì có thể bị méo, bị cắt những thông tin quan trọng, dẫn đến sai thông điệp.
bangvietnam.com
Nguồn: bangvietnam.com
Website được quản lý bởi văn phòng phẩm Sang Hà
DMCA.com Protection Status Protected by Copyscape