Báo giá bảng kính từ - bảng kính 8li

Tin Tức

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ SẢN XUẤT THI CÔNG NỘI THẤT SANG HÀ
                                            BẢNG VIỆT NAM SANG HÀ
Địa chỉ : Số 7 , Đường T4B, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM (Gần khu công nghiệp tân bình)
Điện thoại : 028.38.143.788 - 028.38.158.498 - Hotline : 096.80.80.006
Email : sangha@sangha.com - Website : bangvietnam.com
Báo Giá Bảng Kính
Kính gửi : Qúy Khách Hàng
Nhận được sự quan tâm của quý khách hàng. Chúng tôi xon trân trọng giử đến Quý khách hàng bảng báo giá bảng kính các loại như sau :
(Áp dụng từ ngày 10/9/2017)

                                                             Báo Giá Bảng Kính 8li
STT Bảng Kính 8Li Kích Thước Số Lượng Tổng Tiền
1 Bảng Kính Thường 8Li  0.3 X 0.4M 1/Cái 620,000 đ
2 Bảng Kính Thường 8Li 0.4 X 0.6M 1/Cái 740,000 đ
3 Bảng Kính Thường 8Li 0.6 X 0.8M 1/Cái 980,000 đ
4 Bảng Kính Thường 8Li 0.6 X 1M 1/Cái 1,100,000 đ
5 Bảng Kính Thường 8Li 0.6 X 1.2M 1/Cái 1,220,000 đ
6 Bảng Kính Thường 8Li 0.6 X 1.4M 1/Cái 1,340,000 đ
7 Bảng Kính Thường 8Li 0.6 X1.5M 1/Cái 1,400,000 đ
8 Bảng Kính Thường 8Li 0.6 X1.6M 1/Cái 1,460,000 đ
9 Bảng Kính Thường 8Li 0.8 X 1M 1/Cái 1,300,000 đ
10 Bảng Kính Thường 8Li 0.8 X 1.2M 1/Cái 1.460.000 đ
11 Bảng Kính Thường 8Li 0.8 X 1.4M 1/Cái 1,620,000 đ
12 Bảng Kính Thường 8Li 0.8 X 1.5M 1/Cái 1,700,000 đ
13 Bảng Kính Thường 8Li 0.8 X 1.6M 1/Cái 1,780,000 đ
14 Bảng Kính Thường 8Li 0.8 X 1.8M 1/Cái 1,940,000 đ
15 Bảng Kính Thường 8Li 0.8 X 2M 1/Cái 2,100,000 đ
16 Bảng Kính Thường 8Li 1 X 1.2M 1/Cái 1,700,000 đ
17 Bảng Kính Thường 8Li 1 X1.4M 1/Cái 1,900,000 đ
18 Bảng Kính Thường 8Li 1 X1.5M 1/Cái 2,000,000 đ
19 Bảng Kính Thường 8Li 1 X1.6M 1/Cái 2,100,000 đ
20 Bảng Kính Thường 8Li 1 X1.8M 1/Cái 2,300,000 đ
21 Bảng Kính Thường 8Li 1 X 2M 1/Cái 2,500,000 đ
22 Bảng Kính Thường 8Li 1 X 2.2M 1/Cái 2,700,000 đ
23 Bảng Kính Thường 8Li 1 X 2.4M 1/Cái 2,900,000 đ
24 Bảng Kính Thường 8Li 1.2 X 1.4M 1/Cái 2,180,000 đ
25 Bảng Kính Thường 8Li 1.2 X 1.5M 1/Cái 2,300,000 đ
26 Bảng Kính Thường 8Li 1.2 X 1.6M 1/Cái 2,420,000 đ
27 Bảng Kính Thường 8Li 1.2 X 1.8M 1/Cái 2,660,000 đ
28 Bảng Kính Thường 8Li 1.2 X 2M 1/Cái 2,900,000 đ
29 Bảng Kính Thường 8Li 1.2 X 2.2M 1/Cái 3,140,000 đ
30 Bảng Kính Thường 8Li 1.2X2.4M 1/Cái 3,380,000 đ

                                                      Báo Giá Bảng Kính Từ
STT Bảng Kính Từ Kích Thước Số Lượng Tổng Tiền
1 Bảng Kính Từ  0.3 X 0.4M 1/Cái 920,000 đ
2 Bảng Kính Từ 0.4 X 0.6M 1/Cái 1,240,000 đ
3 Bảng Kính Từ 0.6 X 0.8M 1/Cái 1,480,000 đ
4 Bảng Kính Từ 0.6 X 1M 1/Cái 1,600,000 đ
5 Bảng Kính Từ 0.6 X 1.2M 1/Cái 1,720,000 đ
6 Bảng Kính Từ 0.6 X 1.4M 1/Cái 1,840,000 đ
7 Bảng Kính Từ 0.6 X1.5M 1/Cái 1,900,000 đ
8 Bảng Kính Từ 0.6 X1.6M 1/Cái 1,960,000 đ
9 Bảng Kính Từ 0.8 X 1M 1/Cái 1,800,000 đ
10 Bảng Kính Từ 0.8 X 1.2M 1/Cái 1.960.000 đ
11 Bảng Kính Từ 0.8 X 1.4M 1/Cái 2,120,000 đ
12 Bảng Kính Từ 0.8 X 1.5M 1/Cái 2,200,000 đ
13 Bảng Kính Tư 0.8 X 1.6M 1/Cái 2,280,000 đ
14 Bảng Kính Từ 0.8 X 1.8M 1/Cái 2,440,000 đ
15 Bảng Kính Từ 0.8 X 2M 1/Cái 2,600,000 đ
16 Bảng Kính Từ 1 X 1.2M 1/Cái 2,200,000 đ
17 Bảng Kính Từ 1 X1.4M 1/Cái 2,400,000 đ
18 Bảng Kính Từ 1 X1.5M 1/Cái 2,500,000 đ
19 Bảng Kính Từ 1 X1.6M 1/Cái 2,600,000 đ
20 Bảng Kính Từ 1 X1.8M 1/Cái 2,800,000 đ
21 Bảng Kính Từ 1 X 2M 1/Cái 3,000,000 đ
22 Bảng Kính Từ 1 X 2.2M 1/Cái 3,200,000 đ
23 Bảng Kính Từ 1 X 2.4M 1/Cái 3,400,000 đ
24 Bảng Kính Từ 1.2 X 1.4M 1/Cái 2,680,000 đ
25 Bảng Kính Từ 1.2 X 1.5M 1/Cái 2,800,000 đ
26 Bảng Kính Từ 1.2 X 1.6M 1/Cái 2,920,000 đ
27 Bảng Kính Từ 1.2 X 1.8M 1/Cái 3,160,000 đ
28 Bảng Kính Từ 1.2 X 2M 1/Cái 3,400,000 đ
29 Bảng Kính Từ 1.2 X 2.2M 1/Cái 3,640,000 đ
30 Bảng Kính Từ 1.2X2.4M 1/Cái 3,880,000 đ

Xem thêm : báo giá bảng ghim nỉ ==> báo giá bảng từ ==> báo giá bảng mica 
Website được quản lý bởi văn phòng phẩm Sang Hà